“Coaching for ledere, medarbeidere, og privatpersoner”

Utvikling av grupper og team

Mer effektive lag:

Å skape et arbeidsmiljø der medarbeidernes drivkraft og kompetanse kommer til sin rett, øker effektiviteten i alle typer organisasjoner. I coaching av grupper flytter vi søkelyset fra individet til gruppen. Resultatet er ofte et mer sammensveiset team som kommuniserer bedre, med økt gjensidig forståelse, produktivitet og positive holdninger.

Kjenn rollene:

En metode vi bruker er Belbins kartlegging av teamroller. Metoden sier noe om hvilke roller hver enkelt naturlig tar i et team. Dette programmet settes sammen av individuell coaching og samlinger.

Utvikling av ledergrupper

Bygg på dine styrker:

Vårt mål er å gi ledere et løft som gir resultater.Vårt utgangspunktet er å bygge på styrke, muligheter og en støttende og samtidig utfordrende kultur. Dette er med på å gi ledere et bredere handlingsreportoar og skaper medarbeidere som blir og trives i jobben.

Inspirasjon og nytte:

Vi ser at ledere utvikler seg når de får en blanding av miniforelesninger og trener på verktøy og væremåter. Å lytte til andre lederes erfaringer og refleksjoner kan gi deg både inspirasjon og nyttig hjelp.

Felles forståelse:

I en slik prosess er det første møtet vanligvis et seminar om ledelse og lederrollen. Der gjør vi en gjennomgang av de grunnleggende coachingferdighetene, og hvilke muligheter dere som ledere har til å praktisere disse metodene. Her får gruppen en felles forståelse av hva coaching er.

Vi setter opp planen:

Denne forståelsen bidrar til at den enkelte lettere setter seg mål, reflekterer og påtar seg utfordringer. Målene kan utformes med utgangspunkt i mål og strategier, ledelsesplattform og/eller en lederevaluering. Vi følger opp møtene ved å sette opp en plan for faglig og personlig utvikling, basert på ønskene fra deltakerne selv. Som utgangspunktet for coachingen vil vi også kunne bruke ”Ledelsesplattform for staten”, eller deres egen ledelsesplattform.

michael kors outlet online beats by dre cheap legend blue 11s louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 11 legend blue legend blue 11s legend blue 11s jordan 11 legend blue 11s michael kors uk barons 13s black infrared 6s beats by dre outlet jordan 11 legend blue legend blue 11s beats by dre outlet jordan 11 legend blue black infrared 6s black infrared 6s beats by dre cheap lebron 11 jordan retro 11 louis vuitton outlet Lebron 11 barons 13s black toe 14s legend blue 11s michael kors outlet legend blue 11s jordan 11 legend blue legend blue 11s beats by dre black friday legend blue 11s black infrared 6s jordan 6 black infrared uggs black friday uggs black friday louis vuitton outlet michael kors outlet