”Fra tanke til ord, fra ord til handling”

Coachingprosessen:

Hva ønsker du deg?

Mange ønsker seg en coach. Ikke alle gjør noe med det. De fleste ønskene kommer til oss som en personlig henvendelse fra en medarbeider eller privatperson, eller som en første avtalt samtale mellom en medarbeider, en leder og en coach. Denne første samtalen brukes til å kartlegge ønsker, behov og hvordan situasjonen er i dag.

Aktuelle temaer:


• Mestre utfordringer
• Gjøre gode valg
• Oppnå bedre resultater
• Øke selvfølelse og selvtillit
• Skape overskudd og trivsel

Noen klienter ønsker seg en prøvesamtale for å bli litt bedre kjent med coachingsystemet. Det tilbyr vi gjerne.

Den første samtalen

Gjensidig avklaring:

I den første samtalen møtes du og din coach ansikt til ansikt. Målet er å kartlegge dine behov, dine ønsker og din situasjon. Vanligvis bruker vi her halvannen time på å bli bedre kjent og legge frem gjensidige ønsker og forventninger. En viktig del av den første samtalen er å tydeliggjøre hvilke verdier som betyr mye for deg. Her vil noen gjerne bruke testverktøy, andre finner det tilstrekkelig med samtale. Dette er opp til deg.

En personlig plan:

Etter den første samtalen lager vi din personlige utviklingsplan. Den er konkret og tar opp tankesett, holdninger og handlinger . Utviklingsplanen peker også på sentrale områder, mål og målbare resultater. Samtidig gir den rom for justering underveis.


Videre samtaler

Utforsker muligheter:

Når coachingprosessen er i gang, møtes vi til samtale med to til tre ukers mellomrom. Nå varer samtalene ca en time, og skal gi deg både støtte og utfordringer. Sammen utforsker vi dine sterke sider og verdier, tankesett og læringsmomenter, handlingsmønstre og muligheter.

Konkrete oppgaver:

Her er vi en profesjonell, utenforstående samtalepartner: Vi stiller spørsmål, lytter, gir deg tilbakemelding og konkrete oppgaver. Dersom det er praktisk vanskelig å møtes ansikt til ansikt, kan disse samtalene gjennomføres på telefon.


Mellomperiodene

Veien til neste samtale:

Mye av den viktigste læringen og utviklingen skjer mellom samtalene du har med oss. Etter en samtale får du ofte en oppgave. Det kan være en konkret handling du skal gjennomføre eller noe du skal reflektere over. Denne oppgaven danner så grunnlaget for den neste samtalen.


Avslutning

Hvor langt kom du?

Når tiden er kommet for den siste samtalen, går vi gjennom arbeidsprosessen sammen. Både coachen og klienten oppsummerer og evaluerer arbeidsprosessen: Hva har du oppnådd av læring og utvikling? Hvordan ser du på målene som du satte opp da vi startet?

Hvordan holde vedlike

: Samtidig legger vi en plan for hvordan du kan vedlikeholde og videreføre utviklingsprosessen du nå er inne i. I mange tilfeller avtales det at klienten kan kontakte coachen ved behov.

lebron 12 jordan 6 black infrared louis vuitton outlet lebron 12 black infrared 6s Legend Blue 11s michael kors outlet online cheap oakley sunglasses legend blue 11s lebron 11 beats by dre cheap legend blue 11s coach outlet online coach outlet online jordan retro 6 jordan 11 legend blue cheap jordans legend blue 11s lebron 11 louis vuitton outlet lebron 11 lebron 12 jordan 6 black infrared jordan 13 barons jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue beats by dre cheap louis vuitton outlet louis vuitton outlet legend blue 11s michael kors outlet online michael kors black friday legend blue 11s louis vuitton outlet jordan 11 legend blue uggs black friday michael kors outlet online jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue