”Fra tanke til ord, fra ord til handling”

Coachens oppgaver

Utløser muligheter:

En coach er en profesjonell samtalepartner med solid faglig bakgrunn. En sertifisert coach er trenet i å lytte aktivt, utfordre, støtte og bevisstgjøre mennesker. En god coach er en åpen samtalepartner som aktiviserer, mobilserer og utløser muligheter hos den eller de som blir coachet. Slik kan du som klient frigjøre mer av ditt potensiale, bruke sterke sider og utnytte dine muligheter, både personlig og faglig.

Indre motivasjon:

Det er vesentlig at klienten har et selvstendig forhold til de løsningene man kommer frem til. Veien til varige og verdifulle løsninger går gjennom indre motivasjon, og bevisstgjøring om styrker, læring og utvikling. For oss er det derfor viktigere med innlevelse og respekt for ditt ståsted, enn å formidle våre egne tanker og løsninger.

Hva gjør en coach?

Dine egne løsnigner:

I vår coaching er vi ikke ute etter å forandre mennesker, men vi ønsker å se dem erfare, reflektere,, lære og utvikle seg. Vår coaching legger vekt på nåtid og fremtid. Vårt mål at den som blir coachet skal føle seg hørt, sett, utfordret og støttet i en trygg og åpen atmosfære. Der kan vi legge til rette for oppdagelser, refleksjon og ideer som henter frem dine egne løsninger og muligheter.

Din egen adferd:

Coachingprosessen gir deg økt oppmerksomhet på egne opplevelser og egen adferd. Slik blir du bedre i stand til å skape positive relasjoner, og hente ny inspirasjon, mot og styrke. Coachen har absolutt taushetsplikt og følger etiske retningslinjer for coaching.

Legend Blue 11s black infrared 6s beats by dre outlet cheap jordans coach outlet online beats by dre outlet coach outlet online legend blue 11s cheap oakley sunglasses legend blue 11s coach factory outlet coach outlet online jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared cheap oakley sunglasses louis vuitton outlet jordan 11 legend blue jordan retro 6 michael kors outlet legend blue 11s jordan 11 legend blue coach outlet online legend blue 11s jordan 14 black toe jordan 13 barons black toe 14s louis vuitton outlet kate spade outlet jordan 6 black infrared kate spade outlet jordan 6 black infrared michael kors outlet michael kors outlet online michael kors black friday lebron 12 north face black friday jordan 6 black infrared coach factory outlet black infrared 6s jordan 11 legend blue