"Fra tanker til ord, fra ord til handling"

Moeving skal skape forandring i arbeidsliv og livet ellers for ledere,
medarbeidere, privatpersoner og team
. Moeving bidrar til læreprosesser
for å oppnå arbeidsglede, mestring og resultatoppnåelse gjennom å
anvende kunnskaper og ferdigheter og gripe muligheter.

Ellen Ulltveit-Moe